T E Λ Ι Κ Ω Σ. . .Β Α Ρ Β Α Ρ Ο Τ Η Τ Α . . . . . . . .ΩΡΑ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ . . . .. ΣΤΙΓΜΗ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ....«Η αλήθεια είναι επαναστατική»

Αντόνιο Γκράμσι

Ροή Iskra

Τετάρτη, 27 Απριλίου 2011

ΓΕΝΟΠ ΔΕΗ : ΘΑ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΟΥΜΕ ΤΟ ΑΥΤΟΝΟΗΤΟ!!!


Με την φράση αυτή ο πρόεδρος της  ΓΕΝΟΠ-ΔΕΗ   Ν. Φωτόπουλος εξήγγειλε την δικαστική διαμάχη που δικαίως ανοίγει η Ομοσπονδία με το δημόσιο σε ότι αφορά τα σχέδια της κυβέρνησης για περαιτέρω μετοχοποίηση της ΔΕΗ (+17%), βάζοντας ένα πολύ μεγάλο, αν όχι τεράστιο, ζήτημα σε αυτά τα κατάπτυστα κυβερνητικά σχέδια, περιπλέκοντας βαθειά τον όποιο σχεδιασμό υλοποίησης τους.
Ο πρόεδρος της ΓΕΝΟΠ με δηλώσεις του έκανε σαφές πως η επόμενη (και μάλιστα άμεσα μετά το Πάσχα) κίνηση της Ομοσπονδίας θα είναι η νομική πλέον διεκδίκηση, με καταθέσεις αγωγών κατά του δημοσίου από εργαζόμενους και συνταξιούχους , απαιτώντας την επιστροφή  των ασφαλιστικών τους δικαιωμάτων .
Τα δικαιώματα αυτά, τα οποία ανέρχονται μετά και την τελευταία επικαιροποίηση το 2007 ενόψει ασφαλιστικού ανέρχονται στο ποσό των 12 δις ευρώ .
Ιστορικά θα πρέπει να αναφέρουμε πως στην πρώτη μελέτη το 1995, η οποία έγινε αποδεκτή από τη ΔΕΗ και το υπουργείο Ανάπτυξης, η αξία των ενσωματωμένων ασφαλιστικών δικαιωμάτων των εργαζομένων ορίστηκαν σε 3,9 δισ. ευρώ. Το 2000 ανήλθαν σε 9,1 δισ. ευρώ, το 2005 σε 10,8 και  τα οποία είναι ενσωματωμένα στα πάγια της επιχείρησης.
Το ποσόν αυτό αθροίζεται από τις ασφαλιστικές ρυθμίσεις των τελευταίων 50 χρόνων και αναφέρεται σε αναλογιστική μελέτη των εταιρειών Prudential και Wyatt, για λογαριασμό της ΔΕΗ και του Υπουργείου Ανάπτυξης και δεν μπορεί να το αμφισβητήσει κανείς. Την ενσωμάτωση αυτή  το ίδιο το δημόσιο είχε  ζητήσει από τους εργαζόμενους κάτι το οποίο και συνέβη, προκειμένου  να αυξήσει το μετοχικό κεφάλαιο της νεοεισαχθείσης  τότε ΔΕΗ στο χρηματιστήριο .
Έτσι  γίνεται  σαφές πως σύμφωνα με τους επίσημους αυτούς  υπολογισμούς , κύριος μέτοχος της ΔΕΗ είναι  οι εργαζόμενοι της και οι συνταξιούχοι της Επιχείρησης και αυτό γιατί  τα ίδια κεφάλαια της επιχείρησης ανέρχονται σήμερα σε 6,7 δισ. ευρώ, η κεφαλαιακή της αποτίμηση είναι στα 5,6 δισ. ευρώ, με το Δημόσιο να ελέγχει το 51% των μετοχών και τα Ασφαλιστικά Ταμεία 3,8 %.
Ζητούμενο και σκοπός της ΓΕΝΟΠ είναι  πέραν των νομικών ζητημάτων που ανοίγει, πως θα λειτουργήσει αποτρεπτικά για τους επενδυτές στην περίπτωση που η κυβέρνηση καταλήξει στη διάθεση πακέτου μετοχών της τάξεως του 17%. Από το 2001 στην πρώτη μετοχοποίηση, η ΓΕΝΟΠ είχε πετύχει να περιληφθεί αναφορά σε όλα τα δελτία ενημέρωσης των επενδυτών για τις αξιώσεις που έχει έναντι της επιχείρησης και των μετόχων από ενσωματωμένα ασφαλιστικά δικαιώματα. Παράλληλα με τις δικαστικές ενέργειες στην Ελλάδα, μελετώνται και οι δυνατότητες προσφυγής στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στα Ευρωπαϊκά Δικαστήρια.
Πάντως το όλο θέμα ξεκινάει από πολύ παλαιότερα  και μάλιστα από τη δεκαετία του 1960  τότε που   με το νόμο 4491/1966 η ΔΕΗ ανέλαβε και την ασφάλιση του προσωπικού της (ήταν δηλαδή και ασφαλιστικός φορέας κι αυτό ίσχυε μέχρι και το 1999), με εξαίρεση το προσωπικό που προερχόταν από την τότε Ηλεκτρική Εταιρεία Αθηνών (ΗΕΑΠ) και της Ελληνικής Ηλεκτρικής Εταιρείας. Το αποθεματικό των ασφαλιστικών εισφορών από εκείνη την εποχή  χρησιμοποιήθηκε σαν επενδυτικό κεφάλαιο για την επέκταση της εταιρείας.

Αργότερα το 1975, με τον νόμο 163 ενσωματώθηκαν στον ασφαλιστικό κλάδο της ΔΕΗ και οι τελευταίοι ασφαλισμένοι των Ταμείων της Εταιρείας Αθηνών και της Ελληνικής Ηλεκτρικής Εταιρείας στο Ταμείο Κύριας Ασφάλισης και στο Επικουρικό της ΔΕΗ και το 1985 το ΤΑΠ/ ΔΕΗ καταργήθηκε και όλα τα περιουσιακά του στοιχεία πέρασαν και αυτά στην επιχείρηση.

Ακολούθησε το 1999 όπου , με την πρώτη ευρωπαϊκή οδηγία για την απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και τον νόμο 2773 διαχωρίστηκε ο διπλός χαρακτήρας της ΔΕΗ σε δύο αυτοτελή νομικά πρόσωπα, τη ΔΕΗ Α.Ε. και τον Οργανισμό Ασφάλισης Προσωπικού (ΟΑΠ/ΔΕΗ) στον οποίο ανατέθηκε η ευθύνη και της κύριας και της επικουρικής ασφάλισης όπως και του κλάδου της υγείας. 
Με τη μετοχοποίηση, καθώς η ΔΕΗ και το Δημόσιο ανέλαβαν την υποχρέωση να διαθέσουν περίπου το 1/5 των εσόδων από την πώληση των μετοχών στους ασφαλιστικούς φορείς, ενώ παράλληλα αναγνωριζόταν η ενσωματωμένη περιουσία που είχε ο ασφαλιστικός φορέας στη ΔΕΗ.
Πρίν από τρία χρόνια, με τις ασφαλιστικές ρυθμίσεις του 2008,  ο κλάδος κύριας ασφάλισης του ΟΑΠ-ΔΕΗ ενσωματώθηκε στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και το επικουρικό στο ΤΕΑΥΤΕΚΩ. Το κράτος και με τις ρυθμίσεις αυτές αναγνώριζε ότι θα καλύπτει τις τακτικές και έκτακτες ασφαλιστικές δαπάνες, αντισταθμιστικά για τα ασφαλιστικά περιουσιακά στοιχεία που είναι ενσωματωμένα στη ΔΕΗ. Να σημειωθεί ότι επειδή το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και το ΤΕΑΥΤΕΚΩ δεν έχουν κυριότητα ούτε στα ακίνητα που είχε ο ΟΑΠ υπάρχουν δικαστικές διεκδικήσεις και από τα ταμεία. Στη διαμάχη για την πολυκατοικία του ΟΑΠ-ΔΕΗ στη συμβολή των οδών Μητροπόλεως και Φιλελλήνων που έφτασε στην Ολομέλεια του Αρείου Πάγου τον Μάρτιο του 2010, αναφέρονται όλες οι δεσμεύσεις του Δημοσίου γύρω από την ασφαλιστική περιουσία και οι αντιπαροχές του κράτους προς τους ασφαλισμένους προκειμένου να διατηρηθεί ακέραια η περιουσία της ΔΕΗ και ουσιαστικά του κράτους ως ιδιοκτήτη.

Εκτός των 22.500 εργαζομένων της ΔΕΗ αξιώσεις θα εγείρουν και οι συνταξιούχοι, περίπου 35.000, για αθέτηση των δεσμεύσεων του Δημοσίου προς τα ασφαλιστικά ταμεία.
Χαρακτηριστικό δε είναι ότι εκκρεμούν από πέρυσι περίπου 1.200 αιτήσεις καταβολής εφάπαξ για συνταξιοδοτούμενους της ΔΕΗ!!!

Τώρα θα ζητηθούν αναδρομικά τα αποθεματικά των παρακρατημένων εισφορών αλλά και των πόρων που προβλέπονταν υπέρ του ΟΑΠ στην μετοχοποίηση του 2001.
«Θα διεκδικήσουμε το αυτονόητο», δηλώνει ο πρόεδρος της  ΓΕΝΟΠ -ΔΕΗ  Ν. Φωτόπουλος, «να επιστρέψει η ΔΕΗ όλους τους ασφαλιστικούς πόρους που έχουν χρησιμοποιηθεί για την ανάπτυξη της επιχείρησης».
Άνοιξαν λοιπόν οι ασκοί του Αιόλου και όπως τα πάντα δείχνουν η κυβέρνηση όχι μόνο σκόνταψε επάνω στα ίδια της τα σχέδια ξεπουλήματος της μεγαλύτερης ελληνικής δημόσια περιουσίας όπως αυτή της ΔΕΗ , αλλά το πιθανότερο όλων (όπως όλα δείχνουν) πως θα είναι το πρώτο ηχηρό χαστούκι απέναντι στην εκποίηση της όποιας δημόσιας περιουσίας  περιλαμβάνεται στα σχέδια της .
Ένα χαστούκι το οποίο θα της έχουν δώσει οι ίδιοι οι εργαζόμενοι αυτής της χώρας.


Εαρινό ταξίδι


του φίλου Κώστα Σκηνιώτη

Στο Νίκο Παπάζογλου

Τιμονεύω
αλυσόδεσα τα αγριεμένα κύματα
έριξα την άγκυρα βαθιά
σταμάτησα σήμερα τον χρόνο
τον έδεσα στα πράσινα φύκια.

Τιμονεύω
μάζεψα τα λευκά πανιά
ξάπλωσα το άλμπουρο καταμεσής
κάθισα στην άκρη αγναντεύοντας.

Τιμονεύω
λοξοκοιτάω την στεριά στο βάθος
θα μείνω εδώ στο πέλαγος
το πήρα απόφαση για τα καλά.
στη θάλασσα σκορπίζω με το χέρι μου
γέλια, χαρές και δάκρυα.

Φυτεύω σπόρο για τα επέκεινα.
Η πόλη μου στο βάθος ξυπνάει
ακούω ένα ραδιόφωνο να ψιχαλίζει
νότες από γνώριμο τραγούδι
«γιατί το τραγούδι να’ ναι λυπητερό».


και για τη συνταξιδεύτρια
Λίτσα Κατσορίδα - Σωτηροπούλου

πλούτος της χώρας μας είναι ο λαός της!! .. Ο.ΚΑΡΒΑΛΙΟΣαν σήμερα στις 25/4/1974 έγινε η επανάσταση των γαρυφάλλων στην Πορτογαλία.
Όταν ένας ραδιοφωνικός σταθμός έπαιξε το απαγορευμένο
" Grandola vila morena" αριστεροι και δημοκρατικοί αξιωματικοί του στρατού μαζί
με χιλιάδες πολίτες βγήκαν στους δρόμους με κόκκινα γαρύφαλλα και ανέτρεψαν τη
λαομίσητη χούντα των Σαλαζάρ αρχικά και Καετάνο στη συνέχεια.
Φαίνεται ότι η μοίρα Πορτογαλίας και Ελλάδας ειναι κοινή. Από τις στρατιωτικές δικτατορίες καιλαικές εξεγέρσεις στις σύγχρονες δικτατορίες Ε.Ε. και Δ.Ν.Τ.

Τουλάχιστον η πορτογαλική αριστερά δείχνει να αντιλαμβάνεται τα σημάδια των καιρών ενώνοντας τις δυνάμεις της..

Από τωρινη συνέντευξη του στρατιωτικού διοικητή της επανάστασης των γαρυφάλλων Ο. Καρβάλιο

“Η χώρα μας δεν έχει φυσικούς πόρους, ο μοναδικός πλούτος της είναι ο λαός της”,

δηλώνει ο Οτέλο Σαράιβα ντε Καρβάλιο.

“Ο λαός αυτός, ο οποίος έζησε 48 χρόνια κάτω από μια στρατιωτική και φασιστική

δικτατορία, άξιζε άλλα πράγματα και όχι να ζουν στη φτώχεια δύο εκατομμύρια

Πορτογάλοι”, επιμένει.

Αφού καταγγέλλει “τις τεράστιες διαφορές στους μισθούς” μεταξύ του πληθυσμού

και “τις ανήθικες αμοιβές” ορισμένων επικεφαλής επιχειρήσεων, ο “Οτέλο” λέει

πως “δεν μπορεί να αποδεχθεί αυτές τις διαφορές”.

“Αυτό με σοκάρει. Και οι άλλοι; Αυτοί που σηκώνονται στις 5:00 το πρωί για να

πάνε στο εργοστάσιο και στο χωράφι και φτάνουν στο τέλος του μήνα μ’ ένα μισθό

φτώχειας;”, αναρωτιέται.

Ο κατώτερος μισθός στην Πορτογαλία είναι 475 ευρώ μεικτά. Σύμφωνα με τις

τελευταίες προβλέψεις του ΔΝΤ, η χώρα θα γνωρίσει φέτος ύφεση 1,5% του ΑΕΠ, που

θα μειωθεί στο 0,5% το 2012. Η ανεργία θα συνεχίσει να αυξάνεται για να φτάσει

στο 12,4% τον επόμενο χρόνο.

“Δεν θα είχα κάνει την 25η Απριλίου αν ήξερα ότι θα φτάναμε στη σημερινή

κατάσταση( Δ.Ν.Τ) ”, λέει ο “Οτέλο”. “Θα είχα παραιτηθεί από το στρατό. Αν

γινόταν αυτό, θα είχα κάνει αυτό που κάνουν οι νέοι τώρα, θα είχα φύγει στο

εξωτερικό”, λέει...

Τρίτη, 26 Απριλίου 2011

25.4.1974 Η ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΓΑΡΥΦΑΛΛΩΝ


Σαν σήμερα στις 25/4/1974 έγινε η επανάσταση των γαρυφάλλων στην Πορτογαλία.
Όταν ένας ραδιοφωνικός σταθμός έπαιξε το απαγορευμένο
" Grandola vila morena" αριστεροι και δημοκρατικοί αξιωματικοί του στρατού μαζί
με χιλιάδες πολίτες βγήκαν στους δρόμους με κόκκινα γαρύφαλλα και ανέτρεψαν τη
λαομίσητη χούντα των Σαλαζάρ αρχικά και Καετάνο στη συνέχεια.
Φαίνεται ότι η μοίρα Πορτογαλίας και Ελλάδας ειναι κοινή. Από τις στρατιωτικές δικτατορίες καιλαικές εξεγέρσεις στις σύγχρονες δικτατορίες Ε.Ε. και Δ.Ν.Τ.

Τουλάχιστον η πορτογαλική αριστερά δείχνει να αντιλαμβάνεται τα σημάδια των καιρών ενώνοντας τις δυνάμεις της..

http://www.youtube.com/watch?v=RuzGPhZwG6Y

Σάββατο, 23 Απριλίου 2011

ANAKOIΝΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΔΕΗ/ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ: Η ΒΡΩΜΙΑ ΣΑΣ ΔΕΝ ΜΑΣ ΑΓΓΙΖΕΙ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 22.4.2011
 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΔΕΗ/ΣΥΝ


Η ΒΡΩΜΙΑ ΣΑΣ ΔΕΝ ΜΑΣ ΑΓΓΙΖΕΙ,
ΜΑΣ ΚΑΝΕΙ ΠΙΟ ΔΥΝΑΤΟΥΣ!!!
 
 
Για ακόμη μια φορά τα παπαγαλάκια μιας κυβέρνησης ,στην περίπτωση μας του Γ. Παπανδρέου, ακολούθησαν τη γνωστή τακτική της συκοφάντησης απέναντι σε μια Ομοσπονδία εργαζομένων, όπως αυτή της δικής μας  ΓΕΝΟΠ-ΔΕΗ , τη στιγμή που η τελευταία ετοιμάζεται για αγώνες διαρκείας απέναντι στην καταλήστευση, μέσω ιδιωτικοποίησης της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού της χώρας.
 
Σκοπός μοναδικός για τους εγκάθετους συκοφάντες δεν είναι άλλος από το να κάμψει τις αντιδράσεις των αγωνιζόμενων εργαζομένων απέναντι στην αχρεία καταλήστευση του δημόσιου πλούτου  και να τους στερήσει την συμπαράσταση λαού και κοινωνίας .
 
Μια πρακτική η οποία έχει εξυπηρετήσει  στο  παρελθόν σε ανάλογες  εξευτελιστικές ιδιωτικοποιήσεις -''παραχωρήσεις'' σε ιδιωτικά κεφάλαια, τόσο της Ολυμπιακής όσο και του ΟΤΕ και ΟΣΕ αντίστοιχα.
 
Με επιθέσεις επικοινωνιακού τύπου μέσω εγκάθετων μέσων μαζικής ενημέρωσης που διασπείρουν τον τρόμο με ψεύδη περί δήθεν απειλών μπλακ-άουτ τα οποία θα βυθίσουν τη χώρα στο σκοτάδι και με αιχμή του δόρατος το πόρισμα σκοπιμότητας του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης Ρακιντζή, το οποίο δεν αποβλέπει βέβαια με  κανένα τρόπο στην εξυγίανση, τάχα, του συνδικαλιστικού κινήματος  της ΔΕΗ, αλλά στην κατασυκοφάντησή του, όπως και στην κατασυκοφάντηση και υπονόμευση του αγώνα των εργαζομένων της ΔΕΗ αλλά και των άλλων ΔΕΚΟ,  κατά της ιδιωτικοποίησής τους!
 
Η κατάπτυστη αυτή συκοφαντική στρατηγική τους  ενισχύεται από πελώρια ιδιωτικά συμφέροντα, τα οποία περιμένουν να ''αρπάξουν'' ως όρνια τη ΔΕΗ ''θήραμα'', που τους προσφέρει η κυβέρνηση Γ. Παπανδρέου, μέσω των αποκρατικοποιήσεων-ιδιωτικοποιήσεων, κάτι που από χρόνια προσπαθούσαν και όλα δείχνουν πως η ώρα αυτή ήρθε.
Ξεχνούν όμως, πως εμείς οι εργαζόμενοι στη ΔΕΗ, δεν θα υποκύψουμε και δεν θα μπορέσουν εύκολα να μας καθυποτάξουν.
 
 Εμείς οι 22.500 εναπομείναντες εργαζόμενοι (με τις οικογένειες μας), διάσπαρτοι σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια, αποτελούμε ένα μεγάλο κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας και του εργαζόμενου λαού,  με πλούσιες εμπειρίες και μεγάλο αγωνιστικό παρελθόν σκληρών ταξικών αναμετρήσεων και συγκρούσεων!
 
Ούτε την κοινωνία θα την πείσουν εύκολα για τα βρώμικα σχέδια ιδιωτικοποίησης. Γιατί όταν αναφερόμαστε  στη ΔΕΗ, θα πρέπει να γνωρίζουμε, πως μιλάμε για μια επιχείρηση η οποία φτιάχτηκε από τα χέρια , τον αγώνα, τον ιδρώτα και το αίμα των εργαζομένων της αλλά και με τα χρήματα όλων των Ελλήνων , όλου του λαού στον οποίο και ανήκει.
 
Το κοινωνικό-οικονομικό και συνάμα εθνικό έγκλημα που διαπράττεται αυτή τη στιγμή στη χώρα από Τρόϊκα και κυβέρνηση Γ. Παπανδρέου, δεν είναι δυνατόν να μείνει άνευ απάντησης τόσο από τη ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ και τους εργαζόμενους της αλλά και από τον ίδιο τον ελληνικό λαό. Και για το λόγο αυτό κανένας «παπαγάλος» των όποιων συμφερόντων δεν θα είναι εύκολο να οδηγήσει τη ΔΕΗ προς εκποίηση και μάλιστα αντί πινακίου φακής!!!!

 
ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΤΗ ΔΕΗ ΘΑ ΓΙΝΟΥΜΕ ΓΙΑ
ΑΚΟΜΗ ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΤΟ ΔΟΡΥ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ         ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΛΑΟΥ
 
ΘΑ ΑΠΑΝΤΗΣΟΥΜΕ ΜΕ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΠΟΥ ΞΕΡΟΥΜΕ
 
Ο ΑΓΩΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗ ΤΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΔΕΝ ΘΑ ΜΕΙΝΕΙ  ΣΤΑ ΧΑΡΤΙΑ-ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΔΩ-ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΜΕΙΣ
ΚΑΙ ΘΑ ΑΠΑΝΤΗΣΟΥΜΕ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ !!!...

 
 
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΔΕΗ / ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ


Παρασκευή, 22 Απριλίου 2011

Η ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΤΩΝ ΠΑΘΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΡΧΕΤΑΙ ΜΕΤΑ ΤΟ ΠΑΣΧΑ!

Η ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΤΩΝ ΠΑΘΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΡΧΕΤΑΙ ΜΕΤΑ ΤΟ ΠΑΣΧΑ!ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΧΩΡΑ ΣΕ ΑΠΟΛΥΤΟ ΑΔΙΕΞΟΔΟ!

ΜΕΤΑ ΤΟ ΠΑΣΧΑ ΣΑΡΩΤΙΚΟΣ ΑΝΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΙΤΕ ΕΚΛΟΓΕΣ ΜΕ 'Η ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ ΠΑΣΟΚ-ΝΔ!

ΣΤΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΓΜΕΝΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ Η ΛΥΣΗ !

Στη δυσκολότερη, ίσως περίοδο ,όχι μόνο οικονομικά και κοινωνικά αλλά και πολιτικά, από τον πόλεμο και τονεμφύλιο φαίνεται ότι εισέρχεται μετά το Πάσχα η Ελλάδα και ο ελληνικός λαός.

Η κυβέρνηση του Γ. Παπανδρέου ,με τις πραξικοπηματικές νεοαποικιακές επιλογές της τρόϊκας και του μνημονίου ,έριξε τον τόπο , μετά και την καταστροφική πολιτική της κυβέρνησης Κ.Καραμανλή , σε απίστευτες περιπέτειες και σε μια ανεπανάληπτη τραγωδία ,χωρίς ελπίδα και προοπτική !

ΔΝΤ-ΕΕ-ΕΚΤ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ΑΤΥΠΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΥΧΙΑ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ

Πολιτικοί παράγοντες τόνιζαν στην ‘’Ισκρα’’ ότι οι πάντες σήμερα ,ακόμα και το ΔΝΤ ,η ΕΕ και η ΕΚΤ,αναγνωρίζουν την αποτυχία του Μνημονίου και των επικαιροποιήσεων του και κυρίως αναγνωρίζουν ότι μια απλά συνέχιση των μνημονιακών πολιτικών ,όπως έγινε μέρι τώρα , είναι απολύτως αδιέξοδη!

Σε αυτό το πνεύμα άλλωστε κινήθηκε και ο συνυπεύθυνος και υπόλογος Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδας Γ. Προβόπουλος,ο οποίος με την πρόσφατη Εκθεσή του έκανε ότι μπορούσε να αποποιηθεί των ευθυνών του ,αποστασιοποιούμενος από την κυβερνητική πολιτική.

Κύκλοι από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ έλεγαν στην Ισκρα ότι ακόμα και στην κυβέρνηση ,άσχετα αν δεν το ομολογούν ,αναγνωρίζουν την παταγώδη αποτυχία του Μνημονίου .

Ωστόσο ,ο Γ.Παπανδρέου και το κυβερνητικό οικονομικό επιτελείο δεν διανοούνται να αναλάβουν τιςεγκληματικές πολιτικές ευθύνες τους με ότι αυτό συνεπάγεται και αντιθέτως εμμένουν στην κλιμάκωση του μνημονίου ,αναμένοντας ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΕΣ πρωτοβουλίες από την πλευρά της τρόϊκας η ένα ‘’θαύμα’’!!!

Αυτό άλλωστε υποδήλωσε με την συνέντευξη του τη Μ.Πεμπτη και ο Γ . Παπακωνσταντίνου, λέγοντας ότι ‘’δεν συμφέρει κανένα (!) να μην μπορούμε να καλύψουμε τις δανειακές μας ανάγκες ‘’. Και ο νοών νοείτω…

ΤΟ ΠΑΚΕΤΟ ΛΕΗΛΑΣΙΑΣ ΤΩΝ 26+50 ΔΙΣ !

Αυτά τα ανυπέρβλητα και εγκληματικά αδιέξοδα της κυβερνητικής πορείας έγιναν εξαιρετικά εξόφθαλμα με την εξαγγελία από την πλευρά της κυβέρνησης του Μεσοπρόθεσμου πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής των 26 δις της περιόδου 2011-2015.Το πακέτο αυτό των 26 δις συναπαρτίζεται από μέτρα που αφορούν κατά 2/3 στον περιορισμό δαπανών και στο 1/3 στην αύξηση εσόδων ,συνολικά εκ των οποίων τα 3 δις πρέπει να ληφθούν εντός του 2011!!!

Τα μέτρα αυτά , σύμφωνα με τα συνομολογημένα ανάμεσα στην κυβέρνηση και την τρόϊκα ,πρέπεινα συνοδευθούν και με ιδιωτικοποιήσεις δημόσιων επιχειρήσεων και δημόσιας περιουσίας ύψους 50 δις,έως το 2015 και 17 δις ,τουλάχιστον , ως το 2013!!!

¨Όπως τόνιζαν στην ‘’Ισκρα’’ αντικειμενικοί οικονομικοί αναλυτές ουδείς εκ των συμβαλλόμενων, ΕΕ, ΕΚΤ, ΔΝΤ ,κυβέρνηση, στο μυθώδες αυτό πρόγραμμα μέτρων ύψους 76 δις , πιστεύει ότι μπορείνα εφαρμοσθεί .

Πολύ περισσότερο είναι οι αγορές που δεν πιστεύουν ότι ένα τέτοιο συγκλονιστικό ποσό μπορεί να συγκεντρωθεί.

Οι τελευταίες, στις οποίες και κατ’ εξοχήν απευθύνεται το πρόγραμμα των 76 δις για να τις κατευνάσει,από την ίδια ώρα των εξαγγελιών του Γ. Παπανδρέου μέχρι σήμερα ,δεν έπαψαν να ρίχνουν στα τάρταρατο , ήδη , κατεστραμμένο Χρηματιστήριο Αθηνών και να εκτοξεύουν σε νέα ιστορικά ουράνια ύψη , που προσεγγίζουν τις 1200 μβ, τα spread του δεκαετούς ομολόγου .(Ο διετής δανεισμός του δημοσίου έχει φθάσει ,περίπου ,στο 25% .Τα καταναλωτικά δάνεια μοιάζουν μεγάλες ευκαιρίες μπροστά στην επιτοκιακή ληστεία του δημοσίου).

Το ‘’φτύσιμο’’ των αγορών απέναντι στις εξαγγελίες του Γ. Παπανδρέου δεν οφείλεται μόνο στο ότι οι εξαγγελίες των 26+50 δις δεν ήταν καθόλου συγκεκριμένες αλλά και στο ότι οι αγορές τις θεωρούν, ούτως η άλλως, ανεφάρμοστες ,ενώ, ταυτόχρονα διακατέχονται, στο πλαίσιο αυτό, και από την αβεβαιότητα της επικείμενης αναδιάρθρωσης!

Ο Γ. Παπανδρέου δεσμεύτηκε ότι μετά το Πάσχα θα συγκεκριμενοποιήσει και θα εξειδικεύσει τόσο το πακέτο των 26δις όσο και τις ιδιωτικοποιήσεις των 50 δις !

Είναι αμφίβολο , όμως , πόσο θα θέλει και θα μπορεί να το πράξει ,συνυπολογίζοντας τόσο τα αντικειμενικά δεδομένα αλλά και τις εσωκομματικές αντιδράσεις .Κυρίως ,όμως, υπολογίζοντας τηλαϊκή οργή η οποία ήδη έχει ξεχειλίσει!

ΑΔΥΝΑΤΗ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕΤΡΩΝ ΥΨΟΥΣ 76 ΔΙΣ!

Επιπρόσθετα ,όμως, ένα πρόγραμμα τέτοιου γιγάντιου ύψους ,ανεξάρτητα από τησυγκεκριμενοποίηση και εξειδίκευση , είναι πολύ αμφίβολο, έως αδύνατον ,να αρχίσει να υλοποιείται και πολύ περισσότερο να υλοποιηθεί πλήρως ,χωρίς να εξουθενωθεί μέχρι εξοντώσεως ο ελληνικός λαός!

Οικονομικοί αναλυτές θεωρούν ότι αμέσως μετά το ΠΑΣΧΑ ,εξαιτίας όλων των ως άνω καταστάσεων ,μιαελεγχόμενη αναδιάρθρωση του χρέους έρχεται πολύ πιο κοντά ,αν δεν θεωρείται βέβαιη.

Σε αυτήν την κατεύθυνση κινούνται οι αγορές , αν δεν έχουν προεξοφλήσει αυτήν την εξέλιξη! Άλλωστε η Ελλάδα είναι βέβαιον ,ότι ,ανεξαρτήτως μέτρων ,δεν θα μπορέσει να βγει στις αγορές το 2012,προκειμένου να καλύψει δανεισμό 25 δις ,ο οποίος δεν καλύπτεται με δάνεια της τρόϊκας!

Οι αγορές ,μάλιστα ,πιέζουν ώστε αυτή η αναδιάρθρωση να γίνει με όσο το δυνατόν πιο επωφελείς για τοχρηματιστικό κεφάλαιο όρους και να συνοδεύεται με όσο το δυνατόν πιο σκληρά μέτρα λιτότητας σε βάρος του ελληνικού λαού!

Είναι προφανές ,φυσικά , ότι μια συναινετική με τους πιστωτές αναδιάρθρωση δεν θα μπορέσει να δώσει απάντηση στα προβλήματα του χρέους , ούτε καν να επιτρέψει στη χώρα να δανειστεί από τις αγορές , αν και δεν πρέπει να είναι αυτό το κύριο ζητούμενο.

Ταυτόχρονα επίσης , μια αναδιάρθρωση ,στην οποία θα συμπεριλαμβάνεται και ένα ‘’κούρεμα’’ του χρέους ,πέραν του ότι δεν δίνει διέξοδο,συνοδεύεται και με την επίλυση σειράς σύνθετων προβλημάτων που αφορούν πρώτα απ΄όλα τις τράπεζες ,τα οποία είναι αμφίβολο αν μπορεί να φέρει σε πέρας μιακυβέρνηση μειωμένης αξιοπιστίας και υπόληψης,

Είναι ακόμα πιο προφανές ,φυσικά , ότι το σημερινό κυρίαρχο πολιτικό σκηνικό δεν μπορεί να αντέξει πολιτικά και να διαχειρισθεί τις κυοφορούμενες τραγικές έως εφιαλτικές οικονομικοκοινωνικές εξελίξεις που περιγράφησαν.

ΜΕΙΖΟΝΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΜΕΤΑ ΤΟ ΠΑΣΧΑ!

Μετά το ΠΑΣΧΑ οδηγούμεθα σε μεγάλες πολιτικές εξελίξεις.

Η κυβέρνηση του Γ . Παπανδρέου, που ήδη παραπαίει ,θα εισέλθει ,εξαιτίας των αδιεξόδων της πολιτικής της, σε φάση αποσύνθεσης.

Πολιτικοί αναλυτές τόνιζαν ότι μετά το Πάσχα, ο τόπος όχι μόνο οδεύει σε ένα οικονομικό και κοινωνικό εφιάλτη , με επιδείνωση όλων των ήδη καταθλιπτικών οικονομικών δεδομένων αλλά και σε μεγάλες πολιτικές αναδιατάξεις, ανακατατάξεις και ανατροπές.

Η κυβέρνηση ίσως επιχειρήσει να αντιστρέψει ,ματαίως φυσικά, την καθοδική της πορεία είτε με σαρωτικό ανασχηματισμό είτε με αναγκαστική προσφυγή στις κάλπες!

Φυσικά δεν μπορεί να αποκλεισθεί ,αντίθετα θεωρείται αρκετά πιθανή και μια ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ ανάμεσα σεΠΑΣΟΚ και ΝΔ ,παρ’ όλο ότι μέχρι σήμερα την απορρίπτει με φανατισμό ο Α. Σαμαράς.

Η ‘’Ισκρα ‘’ υπογραμμίζει όμως ότι κανένα απ’όλα αυτά τα σενάρια δεν ανακουφίζει τη χώρα. Αντίθετα συναποτελούν σεναριολογία καταστροφής και μάλιστα άνευ προηγουμένου!

ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ!

Όπως επανειλημμένα έχει τονίσει η ‘’Ισκρα’’ η λύση και η διέξοδος για τον τόπο βρίσκεται στηΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ της Αριστεράς και στους μεγάλους ενωτικούς λαϊκούς αγώνες που πρέπει να θέσουν ωςαίτημα και σύνθημα :

‘’ΔΕΝ ΠΟΥΛΑΜΕ,ΔΕΝ ΧΡΩΣΤΑΜΕ,ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΟΥΜΕ’’, ως αφετηριακή βάση μιας προοδευτικής ανασυγκρότησης της χώρας με σοσιαλιστική προοπτική!


I S K R A 22.4.011

21 / 04 / 1967- Η Ελλάδα στο γύψο

Τετάρτη, 20 Απριλίου 2011

Ανακοίνωση του Τμήματος Οικονομικής Πολιτικής (Επιτροπή Ενέργειας και ΔΕΚΟ) για την εξαγγελία κινητοποιήσεων της ΓΕΝΟΠ / ΔΕΗΑνακοίνωση του Τμήματος Οικονομικής Πολιτικής (Επιτροπή Ενέργειας και ΔΕΚΟ) για την εξαγγελία κινητοποιήσεων της ΓΕΝΟΠ / ΔΕΗ

Στη χθεσινή (19/4) συνεδρίαση της ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ, μετά τις τελευταίες εξαγγελίες της κυβέρνησης για περαιτέρω μετοχοποίηση της ΔΕΗ και την ουσιαστική παράδοση του ενεργειακού κολοσσού στο ιδιωτικό κεφάλαιο που χρόνια την ‘’ορεγόταν’’, αποφασίστηκαν κινητοποιήσεις με 48ωρες επαναλαμβανόμενες απεργίες από τις 6 Μαΐου και έως την ημέρα κατάθεσης του νομοσχεδίου για τα μέτρα του μεσοπρόθεσμου πλαισίου και τις ‘’αποκρατικοποιήσεις’’- ιδιωτικοποιήσεις (15/5).

Η απόφασή της αυτή, μας βρίσκει αλληλέγγυους ,όπως αλληλέγγυους θα μας βρει και κάθε αγώνας εργαζομένων που θα αντιτίθεται στη επαίσχυντη λεηλασία του δημόσιου πλούτου και της υφαρπαγής του από τα ντόπια και ξένα κεφάλαια ,διαλύοντας κάθε έννοια κοινωνικού χαρακτήρα με μόνο σκοπό το κέρδος. Θα είμαστε επίσης αλληλέγγυοι σε κάθε σχέδιο παραπέρα κατεδάφισης των εργασιακών σχέσεων σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα.

Καταδικάζουμε την επίθεση στη ΓΕΝΟΠ που εντείνεται την τελευταία περίοδο και την συκοφάντηση των αγώνων της, όπως και την αβάσιμη κινδυνολογία (πχ Μπλακ Άουτ κλπ) που θα ενταθεί το επόμενο διάστημα. Ο λαός έχει συμφέρον να βρεθεί με το μέρος των εργαζομένων.

Επιτροπή Ενέργειας
Τμήμα Οικονομικής Πολιτικής

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΕΗ ΘΑ ΑΦΗΣΟΥΝ ΧΩΡΙΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΤΟ ¼ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ!


ΣΟΚ ΜΕ ΔΕΗ : ΣΤΟ ΣΚΟΤΑΔΙ 90.000 ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ ΚΑΙ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ!

ΕΚΑΤΟΝΤΑΔΕΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ ΣΕ ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ!

Χιλιάδες νοικοκυριά πλέον ,κάτω από τιςτραγικές πολιτικές της κυβέρνησης Γ .Παπανδρέου και τρόϊκα ,αδυνατούν πλέον να πληρώσουν το αναγκαιότερο για τη σύγχρονη ζωή αγαθό ,που δεν είναι άλλο από την ηλεκτρική ενέργεια.

Τα στοιχεία είναι τραγικά και αποδεικνύουν την πολιτική βαρβαρότητα σε όλο της το μεγαλείο πάνω στην πλάτη του λαού λίγες ημέρες πριν την υλοποίηση της ιδιωτικοποίησης πολλών ΔΕΚΟ,μετατρέποντας τα παραγόμενα αγαθά από αυτές σε προϊόντα, με μοναδικό σκοπό το αυξανόμενο κέρδος για τους νέους ιδιοκτήτες τους αφήνοντας τον λαό δυστυχή στην τύχη του.

Η ΙΣΚΡΑ με συνεχές ρεπορτάζ και αναλύσεις είχε από την αρχή επισημάνει το που τα πράγματα οδεύουν και ποια θα ήταν η κατάληξη.

Το τέλος της κοινωνικής πολιτικής έφτασε με την ταφόπλακα που ονομάζεται ‘’αποκρατικοποίηση’’ και είναι εδώ .

Στοιχεία –Σοκ αποκαλύπτουν πως 84.387 νοικοκυριά και μικρές επιχειρήσεις βρίσκονται ήδη στο σκοτάδι αφού η ΔΕΗ προχώρησε στη διακοπή της ηλεκτροδότησης τους μιας και αδυνατούσαν να πληρώσουν τους λογαριασμούς τους.

Εντός του 2010 το ρεύμα κόπηκε σε 245.806 παροχές της επιχείρησης (‘’εκτελεσθείσες εντολές’’), καθώς δεν εξοφλήθηκαν τιμολόγια που αφορούσαν συνολικά 273,6 εκ.ευρώ .

Από αυτούς κατάφεραν να πληρώσουν οι 161.419 (164,7 εκ.ευρώ ) αποκτώντας επανασύνδεση ενώ οι84.387 δεν τα κατάφεραν παραμένοντας στο σκοτάδι.

Τα ειδοποιητήρια δε τα οποία εστάλησαν πριν προχωρήσει η ΔΕΗ σε ‘’κόψιμο’’ του ρεύματος το 2010 άγγιξαν τα τεράστιο νούμερο 1.156.373 ,αποδεικνύοντας την τραγική κατάσταση που έχει περιέλθει ο ελληνικός λαός που πλέον δεν μπορεί να καλύψει ούτε τις βασικές του ανάγκες .

Είναι πασιφανές πως μετά τις ‘’αποκρατικοποιήσεις’’ (ιδιωτικοποιήσεις) ,η κατάσταση θα ξεφύγει από κάθε έλεγχο επιφέροντας ίσως το μεγαλύτερο κοινωνικό πλήγμα και οδηγήσει μαθηματικά τον λαό στην απόλυτη εξαθλίωση.

Η ανάγκη υπεράσπισης της λαϊκής περιουσίας αφορά τους πάντες και όχι μόνο τους εργαζόμενους σε αυτές .ΙSKRA


ΣΤ.ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ

Τρίτη, 19 Απριλίου 2011

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΕ ΤΙΜΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ Ο ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΠΛΟΥΤΟΣ!


ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΟΠΑΠ, ΑΤΕ, ΤΤ ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟ!

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΕ ΤΙΜΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ Ο ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΠΛΟΥΤΟΣ!

Στην αποκρατικοποίηση τωνεισηγμένων ΔΕΚΟ καθώς και στην εκχώρηση συμβάσεων παραχώρησης υποδομών (πχ Ελ. Βενιζέλος) θα στηριχτεί το πρόγραμμα ιδιωτικοποιήσεων σε πρώτη φάση.

Σε δεύτερη φάση, οι προσπάθειες ξεπουλήματος του δημοσίου πλούτου, θα επικεντρωθούν στην μακροχρόνια εκχώρηση ακινήτων στο πλαίσιο μιας προσπάθειας ολοκληρωτικού ξεπουλήματος της δημόσιας περιουσίας.

Προοκειμένου να μπεί μπροστά το μνημονιακό πλάνο πραγματοποιήθηκε άλλωστε, σήμερα Τρίτη 19 Απρίλη στο Υπουργείο Οικονομικών, άτυπη συνεδρίαση της Διυπουργικής Επιτροπής Αποκρατικοπιήσεων. Στη συνεδρίαση, μετείχε οι υπουργοί Οικονομικών, Γιώργος Παπακωνσταντίνου, Oικονομίας- Περιφερειακής Aνάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, Μιχάλης Χρυσοχοίδης, Eργασίας και Kοινωνικής Aσφάλισης, Λούκα Κατσέλη, και Eπικρατείας αρμόδιος για τις διεθνείς οικονομικές σχέσεις, Χάρης Παμπούκης.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΠΕ - ΜΠΕ, στη σύσκεψη παρευρέθηκαμν και εκπρόσωποι της γαλλικής PMU (γαλλικός ιππόδρομος), που διεκδικεί την εξαγορά του ΟΔΙΕ. Είναι πραγματικά εξωφρενικό σε μια τόσο κομβική συνεδρίαση για την οποία δεν έχει καμία αξιόπιστη ενημέρωση ο λαός (αφού δεν υπάρχουν πρακτικά) να παρίστανται παρόλα αυτά οι υποψήφιοι αγοραστές!


ΕΚΤΟΣ ΤΟΠΟΥ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΥ ΤΟ ΥΨΟΣ ΤΟΥ ΤΡΟΪΚΑΝΟΥ ΠΩΛΗΤΗΡΙΟΥ


Σύμφωνα με τις διαρροές από τη μεριά του Υπουργείου Οικονομικών, η Κυβέρνηση έχει βάλει μπροστά τον εξής απογειωμένο στόχο: € 10 - 15 δις από τις ΔΕΚΟ και τις συμβάσεις παραχώρησης και €35 - 40 διςαπό την ακίνητη περιουσία, προκειμένου να βγουν "στη σούμα" τα € 50 δις.

Βέβαια και τα δύο σκέλη, είναι μάλλον απίθανο να πιαστούν. Από τη μια οι αποτιμήσεις τωνεισηγμένων ΔΕΚΟ, κατρακυλούν μαζί με το σύνολο του ΧΑΑ ενώ σε ότι αφορά τα ακίνητα του Δημοσίου πέρα από την πτώση της αξίας της γης λόγω κρίσης, υπάρχουν πλήθος νομικών και άλλων ζητημάτων!

Σε όρους χρονοδιαγράμματος, τα επίσημα πλάνα - "αεροπλάνα" κάνουν λόγο για άντληση ποσού €12 - 17 δις μέχρι το 2013. Από αυτά τα € 2 - 4 δις θα αφορούν το 2011, €5,5 - 7,5 δις το 2012 και € 4,5 - 5,5 διςτο 2013.

ΟΙ ΧΑΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΦΗΝΟΥΝ ΑΝΟΙΧΤΟ ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΠΟΙΝΙΚΩΝ ΕΥΘΥΝΩΝ!


Μια σημαντική δε πτυχή της πτώσης της αγοραίας αξίας της δημόσιας περιουσίας είναι το γεγονός πως ενδέχεται στο μέλλον να προκύψουν και ποινικές ευθύνες, για απιστία εναντίον του Δημοσίου εναντίον όσων υπουργών εμπλακούν στο πρόγραμμα αποκρατικοποιήσεων. Και αυτό γιατί οποιεσδήποτε αποκρατικοποιήσεις θα γίνουν με χαριστικό τίμημα!


ΤΑ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ... ΙΘΑΓΕΝΕΙΣ!

Εν τω μεταξύ, τα χρονοδιαγράμματα που φέρεται έτοιμη να ακολουθήσει η Κυβέρνηση, πιο πολύ αποτελούν προσπάθεια παραπλάνησης του λαού και κατευνασμού των αντιδράσεών του παρά, ουσιαστικά κυβερνητικά πλάνα!

Συγκεκριμένα για το 2011, η Κυβέρνηση Γ. Παπανδρέου σχεδιάζει τα εξής:

1. Στην παραχώρηση των αυτοκινητοδρόμων και της Εγνατίας Οδού.

2. Στην πώληση της ΤΡΑΙΝΟΣΕ.

3. Στη μείωση του ποσοστού του Δημοσίου στη ΔΕΠΑ στο 34%. Αμέσως μετά το Πάσχα, θα υπάρχειτελική απόφαση σχετικά με τη ΔΕΠΑ, καθώς δεν έχει αποφασιστεί εάν θα υπάρχει διαχωρισμός τηςΔΕΣΦΑ και τι θα γίνει με το δικαίωμα προαίρεσης του 30% των μετοχών της ΔΕΠΑ, το οποίο κατέχει η ΔΕΗ.

4. Στην πλήρη πώληση της ΛΑΡΚΟ.

5. Στη μείωση της συμμετοχής στον ΟΤΕ κατά 10%.

6. Στην επέκταση αδειών κινητής τηλεφωνίας.

7. Στην επέκταση σύμβασης παραχώρησης με τον ΟΠΑΠ.

8. Στη μετοχοποίηση των κρατικών λαχείων.

9. Στην πώληση καζίνο.

10. Στην επέκταση της σύμβασης παραχώρησης του "Ελ. Βενιζέλος" και στη σταδιακή μείωση της συμμετοχής του κράτους.

Μέσα στο 2012 προγραμματίζονται:

1. Η αξιοποίηση των 29 περιφερειακών αεροδρομίων.

2. Η αξιοποίηση των λιμανιών της χώρας.

3. Η μετοχοποίηση του 17% της ΔΕΗ, διατηρώντας δημόσιο έλεγχο και management.

4. Η αξιοποίηση φάσματος συχνοτήτων.

5. Η είσοδος στρατηγικού επενδυτή στα Ελληνικά Ταχυδρομεία (ΕΛΤΑ).

6. Η πώληση ολόκληρης της συμμετοχής του ΟΠΑΠ.

7. Η αποκρατικοποίηση του ΟΔΙΕ.

8. Πώληση του εμπρικού τμήματος που θα προκύψει από τη διάσπαση του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων

Το 2013 δε, θα μειωθεί και η συμμετοχή του Δημοσίου στο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο (ΤΤ).

Τέλος, το σχέδιο κάνει λόγο για μείωση της συμμετοχής του Δημοσίου στην Αγροτική Τράπεζα (ΑΤΕ) με την ολοκλήρωση της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, αν και το Δημόσιο θα διατηρήσει την πλειοψηφία.

Εάν κάποιος διαβάσει με μια σχετική προσοχή τα ανωτέρω, θα διαπιστώσει πως η Κυβέρνηση Γ. Παπανδρέου, δήθεν σχεδιάζει να αποκρατικοποιήσει μερικώς νευραλγικές επιχειρήσεις όπως ο ΟΤΕ, ηΔΕΗ, τα ΕΛΤΑ, ο ΟΔΙΕ, η ΑΤΕ και το ΤΤ, διατηρώντας δε σε ορισμένες εξ αυτών τον έλεγχο!

Παράγοντες όμως της αγοράς εκτιμούν πως κάτι τέτοιο είναι αδύνατον για τον εξης λόγο: Πολύ απλά, δεν υπάρχουν ούτε ντόπια ούτε υπερθνικά συμφέροντα που να ενδιαφέρονται να αγοράσουν απλώς συμμετοχές σε δημόσιες επιχειρήσεις, στην παρούσα φάση. Και αυτό γιατί η καταβαράθρωση των αποτιμήσεων τους, λόγω της κρίσης, καθιστά δυνητικά επικερδή μόνο τον εξ' ολοκλήρου έλεγχο τους.

Δηλαδή, την ολοκληρωτική αποδιάρθρωση των εργασιακών σχέσεων σε αυτές, την ολική αναμόρφωση του οργανογραμματός τους, και την απελευθέρωση (προς τα πάνω φυσικά) τωντιμολογίων τους βάσει διευθυντικού δικαιώματος, όπως συμβαίνει δηλαδή σε κάθε ιδιωτική επιχείρηση!

ΣΧΕΔΙΑ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ


Στο προσεχές διάστημα θα εντατικοποιηθεί και η διαδικασία εκποίησης των ακινήτων του Δημοσίου.

Ειδικότερα, οι θεσμικές παρεμβάσεις που προγραμματίζονται είναι:

- Πλήρης καταγραφή και αξιόλογη των αξιοποιήσιμων ακινήτων για πρώτη φορά στη χώρα μας και δημιουργία ενός ενιαίου μητρώου. Μόνο λοιπόν η προοπτική αποκρατικοποιήσεων, έδωσε κίνητρο από το 1974, ώστε να υπάρχει ουσιαστική καταγραφή των ακινήτων!

- Δημιουργία Εθνικού Χαρτοφυλακίου Δημόσιας Γης με επιμέρους εξειδικευμένα χαρτοφυλάκια σημαντικών ακινήτων.

- Οργάνωση χαρτοφυλακίων ακινήτων σε Εταιρίες Ειδικού Σκοπού και την προώθησή τους σε διεθνείς αγορές από ελληνικές και διεθνείς τράπεζες, τύπου Goldman Sachs, JP Morgan κλπ

- Θεσμοθέτηση του θεσμού της «επιφάνειας» και της μακροχρόνιας μίσθωσης για 30, 40, 50 ακόμα και 99 έτη. Η λύση αυτή πλασάρεται μάλιστα και ως λιγότερο νεοφιλελεύθερη, παρά το γεγονός πως καιισοδυναμεί λειτουργικώς με πώληση και αποφέρει λιγότερα έσοδα στο Δημόσιο!

- Επιλεγμένα ακίνητα του Δημοσίου θα αξιοποιούνται μέσα από fast track

- Άμεση αξιοποίηση ακινήτων του ελληνικού δημοσίου τα οποία κατέχει η Κτηματική Εταιρία του Δημοσίου (ΚΕΔ) ή η Εταιρία Τουριστικών Ακινήτων (ΕΤΑ) και τα Ολυμπιακά Ακίνητα.


ΣΕ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΕΓΡΗΓΟΡΣΗ ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΕ ΔΕΚΟ ΚΑΙ ΟΤΕ!


"Δεν υπάρχει περίπτωση να καθίσουμε με σταυρωμένα χέρια, θα συγκρουστούμε σκληρά", είναι η πρώτη αντίδραση του προέδρου της ΓΕΝΟΠ, κ. Ν. Φωτόπουλου, με δηλώσεις του στο ΑΠΕ, αναφορικά με το μεσοπρόθεσμο πλαίσιο δημοσιονομικής στρατηγικής, που συζητήθηκε σήμερα στο υπουργικό συμβούλιο.

Εν τω μεταξύ, σε χθεσινή ανακοίνωσή της, η ΟΜΕ-ΟΤΕ επαναλάμβανε την πλήρη αντίθεσή της στις έως τώρα μετοχοποιήσεις της εταιρίας, προσθέτοντας ότι τις απόψεις αυτές έχει υιοθετήσει και ο πρωθυπουργός σε επισκέψεις του στο μέγαρο του ΟΤΕ.

Η όποια πώληση ποσοστού του ΟΤΕ οδηγεί στον πλήρη έλεγχο του ομίλου από την D.T. με αρνητικές συνέπειες για το Δημόσιο και το εθνικό συμφέρον, σημείωνε η ανακοίνωση, προσθέτοντας ότι το ελληνικό δημόσιο θα έπρεπε να ενισχύει τη θέση του στον ΟΤΕ, αγοράζοντας μετοχές.


Δημοσίευση στην ISKRA