T E Λ Ι Κ Ω Σ. . .Β Α Ρ Β Α Ρ Ο Τ Η Τ Α . . . . . . . .ΩΡΑ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ . . . .. ΣΤΙΓΜΗ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ....«Η αλήθεια είναι επαναστατική»

Αντόνιο Γκράμσι

Ροή Iskra

Τετάρτη, 27 Απριλίου 2011

ΓΕΝΟΠ ΔΕΗ : ΘΑ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΟΥΜΕ ΤΟ ΑΥΤΟΝΟΗΤΟ!!!


Με την φράση αυτή ο πρόεδρος της  ΓΕΝΟΠ-ΔΕΗ   Ν. Φωτόπουλος εξήγγειλε την δικαστική διαμάχη που δικαίως ανοίγει η Ομοσπονδία με το δημόσιο σε ότι αφορά τα σχέδια της κυβέρνησης για περαιτέρω μετοχοποίηση της ΔΕΗ (+17%), βάζοντας ένα πολύ μεγάλο, αν όχι τεράστιο, ζήτημα σε αυτά τα κατάπτυστα κυβερνητικά σχέδια, περιπλέκοντας βαθειά τον όποιο σχεδιασμό υλοποίησης τους.
Ο πρόεδρος της ΓΕΝΟΠ με δηλώσεις του έκανε σαφές πως η επόμενη (και μάλιστα άμεσα μετά το Πάσχα) κίνηση της Ομοσπονδίας θα είναι η νομική πλέον διεκδίκηση, με καταθέσεις αγωγών κατά του δημοσίου από εργαζόμενους και συνταξιούχους , απαιτώντας την επιστροφή  των ασφαλιστικών τους δικαιωμάτων .
Τα δικαιώματα αυτά, τα οποία ανέρχονται μετά και την τελευταία επικαιροποίηση το 2007 ενόψει ασφαλιστικού ανέρχονται στο ποσό των 12 δις ευρώ .
Ιστορικά θα πρέπει να αναφέρουμε πως στην πρώτη μελέτη το 1995, η οποία έγινε αποδεκτή από τη ΔΕΗ και το υπουργείο Ανάπτυξης, η αξία των ενσωματωμένων ασφαλιστικών δικαιωμάτων των εργαζομένων ορίστηκαν σε 3,9 δισ. ευρώ. Το 2000 ανήλθαν σε 9,1 δισ. ευρώ, το 2005 σε 10,8 και  τα οποία είναι ενσωματωμένα στα πάγια της επιχείρησης.
Το ποσόν αυτό αθροίζεται από τις ασφαλιστικές ρυθμίσεις των τελευταίων 50 χρόνων και αναφέρεται σε αναλογιστική μελέτη των εταιρειών Prudential και Wyatt, για λογαριασμό της ΔΕΗ και του Υπουργείου Ανάπτυξης και δεν μπορεί να το αμφισβητήσει κανείς. Την ενσωμάτωση αυτή  το ίδιο το δημόσιο είχε  ζητήσει από τους εργαζόμενους κάτι το οποίο και συνέβη, προκειμένου  να αυξήσει το μετοχικό κεφάλαιο της νεοεισαχθείσης  τότε ΔΕΗ στο χρηματιστήριο .
Έτσι  γίνεται  σαφές πως σύμφωνα με τους επίσημους αυτούς  υπολογισμούς , κύριος μέτοχος της ΔΕΗ είναι  οι εργαζόμενοι της και οι συνταξιούχοι της Επιχείρησης και αυτό γιατί  τα ίδια κεφάλαια της επιχείρησης ανέρχονται σήμερα σε 6,7 δισ. ευρώ, η κεφαλαιακή της αποτίμηση είναι στα 5,6 δισ. ευρώ, με το Δημόσιο να ελέγχει το 51% των μετοχών και τα Ασφαλιστικά Ταμεία 3,8 %.
Ζητούμενο και σκοπός της ΓΕΝΟΠ είναι  πέραν των νομικών ζητημάτων που ανοίγει, πως θα λειτουργήσει αποτρεπτικά για τους επενδυτές στην περίπτωση που η κυβέρνηση καταλήξει στη διάθεση πακέτου μετοχών της τάξεως του 17%. Από το 2001 στην πρώτη μετοχοποίηση, η ΓΕΝΟΠ είχε πετύχει να περιληφθεί αναφορά σε όλα τα δελτία ενημέρωσης των επενδυτών για τις αξιώσεις που έχει έναντι της επιχείρησης και των μετόχων από ενσωματωμένα ασφαλιστικά δικαιώματα. Παράλληλα με τις δικαστικές ενέργειες στην Ελλάδα, μελετώνται και οι δυνατότητες προσφυγής στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στα Ευρωπαϊκά Δικαστήρια.
Πάντως το όλο θέμα ξεκινάει από πολύ παλαιότερα  και μάλιστα από τη δεκαετία του 1960  τότε που   με το νόμο 4491/1966 η ΔΕΗ ανέλαβε και την ασφάλιση του προσωπικού της (ήταν δηλαδή και ασφαλιστικός φορέας κι αυτό ίσχυε μέχρι και το 1999), με εξαίρεση το προσωπικό που προερχόταν από την τότε Ηλεκτρική Εταιρεία Αθηνών (ΗΕΑΠ) και της Ελληνικής Ηλεκτρικής Εταιρείας. Το αποθεματικό των ασφαλιστικών εισφορών από εκείνη την εποχή  χρησιμοποιήθηκε σαν επενδυτικό κεφάλαιο για την επέκταση της εταιρείας.

Αργότερα το 1975, με τον νόμο 163 ενσωματώθηκαν στον ασφαλιστικό κλάδο της ΔΕΗ και οι τελευταίοι ασφαλισμένοι των Ταμείων της Εταιρείας Αθηνών και της Ελληνικής Ηλεκτρικής Εταιρείας στο Ταμείο Κύριας Ασφάλισης και στο Επικουρικό της ΔΕΗ και το 1985 το ΤΑΠ/ ΔΕΗ καταργήθηκε και όλα τα περιουσιακά του στοιχεία πέρασαν και αυτά στην επιχείρηση.

Ακολούθησε το 1999 όπου , με την πρώτη ευρωπαϊκή οδηγία για την απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και τον νόμο 2773 διαχωρίστηκε ο διπλός χαρακτήρας της ΔΕΗ σε δύο αυτοτελή νομικά πρόσωπα, τη ΔΕΗ Α.Ε. και τον Οργανισμό Ασφάλισης Προσωπικού (ΟΑΠ/ΔΕΗ) στον οποίο ανατέθηκε η ευθύνη και της κύριας και της επικουρικής ασφάλισης όπως και του κλάδου της υγείας. 
Με τη μετοχοποίηση, καθώς η ΔΕΗ και το Δημόσιο ανέλαβαν την υποχρέωση να διαθέσουν περίπου το 1/5 των εσόδων από την πώληση των μετοχών στους ασφαλιστικούς φορείς, ενώ παράλληλα αναγνωριζόταν η ενσωματωμένη περιουσία που είχε ο ασφαλιστικός φορέας στη ΔΕΗ.
Πρίν από τρία χρόνια, με τις ασφαλιστικές ρυθμίσεις του 2008,  ο κλάδος κύριας ασφάλισης του ΟΑΠ-ΔΕΗ ενσωματώθηκε στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και το επικουρικό στο ΤΕΑΥΤΕΚΩ. Το κράτος και με τις ρυθμίσεις αυτές αναγνώριζε ότι θα καλύπτει τις τακτικές και έκτακτες ασφαλιστικές δαπάνες, αντισταθμιστικά για τα ασφαλιστικά περιουσιακά στοιχεία που είναι ενσωματωμένα στη ΔΕΗ. Να σημειωθεί ότι επειδή το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και το ΤΕΑΥΤΕΚΩ δεν έχουν κυριότητα ούτε στα ακίνητα που είχε ο ΟΑΠ υπάρχουν δικαστικές διεκδικήσεις και από τα ταμεία. Στη διαμάχη για την πολυκατοικία του ΟΑΠ-ΔΕΗ στη συμβολή των οδών Μητροπόλεως και Φιλελλήνων που έφτασε στην Ολομέλεια του Αρείου Πάγου τον Μάρτιο του 2010, αναφέρονται όλες οι δεσμεύσεις του Δημοσίου γύρω από την ασφαλιστική περιουσία και οι αντιπαροχές του κράτους προς τους ασφαλισμένους προκειμένου να διατηρηθεί ακέραια η περιουσία της ΔΕΗ και ουσιαστικά του κράτους ως ιδιοκτήτη.

Εκτός των 22.500 εργαζομένων της ΔΕΗ αξιώσεις θα εγείρουν και οι συνταξιούχοι, περίπου 35.000, για αθέτηση των δεσμεύσεων του Δημοσίου προς τα ασφαλιστικά ταμεία.
Χαρακτηριστικό δε είναι ότι εκκρεμούν από πέρυσι περίπου 1.200 αιτήσεις καταβολής εφάπαξ για συνταξιοδοτούμενους της ΔΕΗ!!!

Τώρα θα ζητηθούν αναδρομικά τα αποθεματικά των παρακρατημένων εισφορών αλλά και των πόρων που προβλέπονταν υπέρ του ΟΑΠ στην μετοχοποίηση του 2001.
«Θα διεκδικήσουμε το αυτονόητο», δηλώνει ο πρόεδρος της  ΓΕΝΟΠ -ΔΕΗ  Ν. Φωτόπουλος, «να επιστρέψει η ΔΕΗ όλους τους ασφαλιστικούς πόρους που έχουν χρησιμοποιηθεί για την ανάπτυξη της επιχείρησης».
Άνοιξαν λοιπόν οι ασκοί του Αιόλου και όπως τα πάντα δείχνουν η κυβέρνηση όχι μόνο σκόνταψε επάνω στα ίδια της τα σχέδια ξεπουλήματος της μεγαλύτερης ελληνικής δημόσια περιουσίας όπως αυτή της ΔΕΗ , αλλά το πιθανότερο όλων (όπως όλα δείχνουν) πως θα είναι το πρώτο ηχηρό χαστούκι απέναντι στην εκποίηση της όποιας δημόσιας περιουσίας  περιλαμβάνεται στα σχέδια της .
Ένα χαστούκι το οποίο θα της έχουν δώσει οι ίδιοι οι εργαζόμενοι αυτής της χώρας.


Δεν υπάρχουν σχόλια: