T E Λ Ι Κ Ω Σ. . .Β Α Ρ Β Α Ρ Ο Τ Η Τ Α . . . . . . . .ΩΡΑ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ . . . .. ΣΤΙΓΜΗ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ....«Η αλήθεια είναι επαναστατική»

Αντόνιο Γκράμσι

Ροή Iskra

Κυριακή, 17 Απριλίου 2011

OXI στα Πυρηνικά Εργοστάσια Ακούγιου & Σινώπης (Τουρκία)


OXI στα Πυρηνικά Εργοστάσια
Ακούγιου & Σινώπης (Τουρκία) ! // STOP Nuclear Plants
in Akkuyu & Sinop (Turkey) !


το Πανεπιστήμιο Αιγαίου έλαβε την πρωτοβουλία
συλλογής υπογραφών, προκειμένου να
σταματήσει η ανέγερση των δυο πυρηνικών
εργοστασίων σε περιοχές της Τουρκίας. Η
επιτυχία αυτού του εγχειρήματος εξαρτάται
τόσο από την συμμετοχή σας όσο και από τη
διάδοση του παρόντος μηνύματος.


Στην
θα βρείτε το αναλυτικό
κείμενο και θα έχετε τη δυνατότητα
υπογραφής αυτού.


Δεν υπάρχουν σχόλια: